Bản đồ

10/19 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Vietnam